Crowfunding voor evenementen

Crowdfunding voor evenementen

In 2013 is SproutFund opgericht, het crowdfundingplatform voor evenementen. Zij zijn het platform gestart met het idee nieuwe evenementen vooraf te financieren en op die manier het financiële risico voor een organisator aanzienlijk te verkleinen. In de praktijk blijkt echter dat niet alleen nieuwe evenementen gebruik maken van het platform maar ook veel bestaande (gratis) evenementen. Dit is vooral te wijten aan teruglopende subsidies en de terughoudendheid van sponsoren.

SproutFund heeft zich steeds verder gespecialiseerd in alternatieve financiering, waarvan crowdfunding onderdeel uitmaakt. Om deze kennis te delen hebben we de SproutFund Academy opgezet, waar vanuit we workshops, trainingen, (gast)colleges en begeleiding van crowdfunding campagnes realiseren.

Hun missie: Geweldige evenementen mogelijk maken! Zowel bestaande als nieuwe evenementen!